سخن سردبیر: مسئله‎یابی وانتخاب موضوع در پژوهش‎های بازرگانی و بازاریابی

سخن سردبیر

10.22059/jibm.2018.66318

چکیده

انتخاب موضوع مناسب، نخستین گام اساسی پژوهش به‎شمار می‎رود و انتخاب موضوع پایان‎نامه، همواره یکی از دغدغه‎ها و نگرانی‎های دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده است. اگر هدف پژوهش حل مشکلی در جامعه، ایجاد فرصتی برای بنگاه‎های کشور یا پوشش شکاف‎های تحقیقاتی باشد، با نگاه به وضعیت اقتصادی در بافت موجود کشور، می‎توان موضوع‎های زیادی را برای تحقیق استخراج کرد. هر محققی به‎دنبال پژوهش «اصیل»[1] و با «ارزش»[2] است. البته تصور اینکه یک پژوهش باید کاملاً نو و جدید باشد، تصور درستی نیست؛ پژوهش‎های اصیل و با ارزش مبتنی بر پژوهش‎های گذشته‎اند و اصالت و ارزش در تحقیقات به معنای روش نو، فرضیۀ جدید، دیدگاه نو و حتی به‎کارگیری مدل‎ها و روش‎های قبل در بافت فرهنگی یا مکان، صنعت و زمان متفاوت و مقایسۀ نتایج با پیشینۀ تحقیق و تحلیل سازگاری و ناسازگاری با ادبیات تحقیق است.
 

عنوان مقاله [English]

Letter from the Editor- in- Chief: Problem Finding and Topic Selection in Business and Marketing Researches