نویسنده = محمد رضا مهرگان
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی مشارکت هم‎آفرینانه در بازار گردشگری

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 889-904

علیرضا ایرانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ سپیده ایرانی


2. اندازه‌گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده ‌از سیستم فازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

محمد رضا مهرگان؛ حسین صفری؛ عزت اله اصغری‌زاده