نویسنده = ارین قلی پور
تعداد مقالات: 3
2. بررسی مدل های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 461-486

محمد ابویی اردکان؛ طاهره ندافی؛ ارین قلی پور


3. بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-54

علی اصغر پور عزت؛ ارین قلی پور؛ مصباح الهدی باقری؛ مهدی نداف