نویسنده = ارین قلی پور
ارائه چارچوبی برای شایستگی‌های متخصصین سئو در اکوسیستم بازاریابی دیجیتال کسب‌و‌کارهای اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.366678.4687

سعید زمانپور؛ آرین قلی پور؛ هاشم آقازاده؛ سید محسن علامه


طراحی مدل انطباق فرایندهای ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با استراتژی‌های بازاریابی

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 389-480

10.22059/jibm.2023.356343.4551

طاهر روشندل اربطانی؛ بی‌تا بنی‌حسینیان؛ آرین قلی پور؛ طیبه عباسی


بررسی مدل های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 461-486

10.22059/jibm.2018.243274.2783

محمد ابویی اردکان؛ طاهره ندافی؛ ارین قلی پور


بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 35-54

علی اصغر پور عزت؛ ارین قلی پور؛ مصباح الهدی باقری؛ مهدی نداف