نویسنده = سیدمحمد اعرابی
مفهوم‌پردازی ماهیت اجرای استراتژیک برای تحقق استراتژی‌های سازمان

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 655-689

10.22059/jibm.2021.317487.4037

عباس سلمان‌پور سهی؛ سیدمحمد اعرابی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمد آقایی


نقش‏‌ بنگاه‌های مادر ایرانی در خلق و تخریب ارزش: مطالعه موردی چندگانه

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 262-284

10.22059/jibm.2019.271925.3369

محمدعلی فلاح؛ علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ سیدمحمد اعرابی


ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 25-44

10.22059/jibm.2018.258526.3065

محمدعلی شاه حسینی؛ علی حیدری؛ سیدمحمد اعرابی؛ صادق قادری کنگاوری