کلیدواژه‌ها = تئوری داده‌بنیاد
ارائۀ الگوی مسئولیت اجتماعی شرکتی در راستای توسعۀ صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22059/jibm.2022.339091.4320

سید مهران تقوی؛ مهدی کریمی زند؛ وحید رضا میرابی