کلیدواژه‌ها = تئوری داده‌بنیاد
ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی شرکتی در راستای توسعه صنعت بانکداری

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 695-716

10.22059/jibm.2022.339091.4320

سید مهران تقوی؛ مهدی کریمی زند؛ وحید رضا میرابی


ارائه مدل بلوغ بازاریابی B2B

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 519-570

10.22059/jibm.2022.336954.4293

فرخ تلو حسینی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی اصغر عیوضی حشمت