کلیدواژه‌ها = تعهد به برند
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان کارکنان فروش شرکت فرمند

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 505-524

مریم بهزادی؛ احسان عابدی؛ سید محمود هاشمی


2. نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 783-804

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ فاطمه رفیعی رشت آبادی


3. بررسی تأثیر جامعۀ برند در ویژگی های برند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 709-730

اکرم اقبالی؛ شهناز نایب زاده؛ حسن دهقان دهنوی