موضوعات = 38. بازاریابی افراد و شخصیت ها، بازاریابی مذهبی و ایدئولوژی، بازاریابی سیاسی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 319-340

سید مهدی شریفی؛ سمیه لبافی؛ محمد حسن یادگاری


2. بررسی تأثیر اعتقادات دینی مصرف‌کنندگان ایرانی بر تمایل به خرید محصولات کشوری متخاصم

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 187-206

ابوالقاسم میرا؛ امیر خانلری؛ یاشار دیندار


3. تأثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر اعتماد و ارزش ویژۀ نام تجاری در شرکت نان قدس رضوی

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 771-794

سید علیقلی روشن؛ محمد اسماعیل اعزازی؛ فریبا بخشی