موضوعات = 39. بازاریابی موسسات غیرانتفاعی، بازاریابی موسسات دولتی، بازاریابی خدمات عمومی، بازاریابی شهری، بازاریابی اماکن و گردشگری
تعداد مقالات: 5
2. ارائه مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 895-918

عارفه بردبار؛ ندا عبدالوند؛ نسیم غنبر طهرانی؛ سعیده رجائی هرندی


3. طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 415-438

علی یاسینی؛ محمد عباسی نیکو؛ محمد تابان؛ یاسان اله پوراشرف


4. ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-82

محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ احمد روستا؛ علی صالحی


5. بخش‎بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه‎های خودسازمان‎ده

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 745-770

منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل‎پور؛ دنیا کبیری فرد