نویسنده = بهرام رنجبریان
تعداد مقالات: 4
1. تداعیات کهن‌الگویی اشکال هندسی: درس‌هایی برای مدیران بازاریابی

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 787-806

عاطفه طالب نژاد؛ بهرام رنجبریان؛ حمید بیدرام؛ حسین سماواتیان


3. ارائة مدلی جهت تبیین ارزش ویژۀ برند مقاصد گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 845-866

محمد غفاری؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی


4. رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 143-302

بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان