نویسنده = بهرام رنجبریان
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-70

بهرام رنجبریان؛ مجید رشیدکابلی؛ علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان


2. رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 143-302

بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان


3. تعهد در روابط سازمان با سازمان مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389

بهرام رنجبریان؛ حسین معینی؛ مرتضی شفیعی؛ مهدی یزدان شناس