نویسنده = مهدی شریفی
شناسایی پسایندهای درگیرسازی مشتری مبتنی بر داستان‌سرایی دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22059/jibm.2023.357211.4559

میثم احمدنیا؛ طاهر روشندل اربطانی؛ عباس نرگسیان؛ سید مهدی شریفی؛ خه بات درفشی


شناسایی ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 319-340

10.22059/jibm.2018.267655.3275

سید مهدی شریفی؛ سمیه لبافی؛ محمد حسن یادگاری