کلیدواژه‌ها = قصد خرید
شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی در منطقه آزاد کیش

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 888-910

10.22059/jibm.2020.291434.3688

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی؛ آرمین رنجبر


بررسی تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه‎های ارزش برند ترکیبی و قصد خرید مصرف‎کنندۀ نهایی

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 699-720

10.22059/jibm.2017.61296

هاشم آقازاده؛ احسان آقامیری حسین آبادی؛ فرینام شهرامی


بررسی عوامل مؤثر بر قصد‏ خرید در تجارت الکترونیک

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 207-226

10.22059/jibm.2014.50747

محمد منتظری؛ علیرضا ابراهیمی؛ پرویز احمدی؛ آمنه راهنما