کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف کننده
کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 101-114

علی شائمی؛ مجتبی براری