کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 357-374

10.22059/jibm.2018.255846.3021

منیژه حقیقی نسب؛ لیلا قدرت آبادی؛ شکوفه شفیع


انتخاب مدل مناسب مدیریت دانش برای یکی از سازمان تحقیقاتی نظامی

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 535-554

10.22059/jibm.2014.50718

محمد رضا سلطانی؛ غلامحسین نیکوکار؛ داود دارابی


تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 41-66

10.22059/jibm.2014.51604

علی دیواندری؛ محمود محمدیان؛ مهدی شامی زنجانی؛ احسان عابدی