کلیدواژه‌ها = وفاداری
روندهای نوظهور و حوزه‌های دانشی وفاداری B2B: تجزیه‌وتحلیل علم‌سنجی

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 669-688

10.22059/jibm.2023.349282.4464

سید جواد محمدی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ شهرزاد طیاران؛ صدیقه طوطیان اصفهانی


سنجش کارایی ارزش ویژه‎ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : (مطالعه‎ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 137-154

10.22059/jibm.2012.28572

مهسا قندهاری؛ جواد خزائی پول؛ امید بهارستان؛ هادی بالوئی جام‎خانه؛ جعفر کیالاشکی