کلیدواژه‌ها = وفاداری
سنجش کارایی ارزش ویژه‎ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : (مطالعه‎ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 137-154

10.22059/jibm.2012.28572

مهسا قندهاری؛ جواد خزائی پول؛ امید بهارستان؛ هادی بالوئی جام‎خانه؛ جعفر کیالاشکی