نویسنده = عادل آذر
تعداد مقالات: 6
3. شبیه‌سازی عامل‌بنیان زنجیرۀ تأمین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبۀ ‌خدمت

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 661-688

سعیده منصوری؛ عادل آذر؛ علی دیواندری؛ رسول رمضانیان


4. بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کنندگان

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

محمد باشکوه اجیرلو؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ عادل آذر