کلیدواژه‌ها = بازارگرایی
شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی

دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 295-314

10.22059/jibm.2015.55551

مهرداد استیری؛ علی دیواندری؛ سید رضا سیدجوادین؛ سید حمید خداداد حسینی


ارایه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 115-126

شهریار عزیزی؛ منیژه قره¬چه؛ وحید ستار


بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران

دوره 1، شماره 1، 1387

علی دیواندری؛ غلامحسین نیکوکار؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده