نویسنده = سیدرضا سیدجوادین
تعداد مقالات: 6
3. ارائۀ چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های راهبرد در شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 89-116

سید رضا سید جوادین؛ حسین صفری؛ عباس ابراهیمی


5. تدوین مدل برنامه‌‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270

فرشته امین؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی رمضانی


6. بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو