کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری
ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی شرکتی در راستای توسعه صنعت بانکداری

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 695-716

10.22059/jibm.2022.339091.4320

سید مهران تقوی؛ مهدی کریمی زند؛ وحید رضا میرابی


مدل‌سازی ارزش‌یابی انتخاب برند در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 727-747

10.22059/jibm.2020.296065.3750

مصطفی اسفندیاری؛ نیلوفر ایمان خان؛ مجید فتاحی


شناسایی مهم‎ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به‎منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 795-814

10.22059/jibm.2018.231267.2568

ریحانه بحری نژاد؛ امیر خانلری؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ سید محمود حسینی


سنجش میزان گرایش به بازاریابی داخلی در صنایع خدماتی (مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 93-106

10.22059/jibm.2013.54764

نجمه راموز؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی؛ سیدحمید خداداد حسینی