نویسنده = هاشم آقازاده
تعداد مقالات: 10
1. نقش‏‌ بنگاه‌های مادر ایرانی در خلق و تخریب ارزش: مطالعه موردی چندگانه

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 262-284

محمدعلی فلاح؛ علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ سیدمحمد اعرابی


2. تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره‌گیری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 742-761

محمد حقیقی؛ هاشم آقازاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ معین غریبی


3. شناسایی و بررسی انواع روابط مصرف‌کنندگان با اجتماعات برند در اینستاگرام

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 529-546

سعید عربلوی مقدم؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ هاشم آقازاده؛ طیبه زندی پور


5. بررسی تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه‎های ارزش برند ترکیبی و قصد خرید مصرف‎کنندۀ نهایی

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 699-720

هاشم آقازاده؛ احسان آقامیری حسین آبادی؛ فرینام شهرامی


6. راهبردهای بازارگرایی و نوآوری، رویکردی به پویایی کسب‌وکار

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 159-182

آیدا شیوا؛ هاشم آقازاده؛ علی حیدری


7. بررسی رابطۀ بین ارزش ویژۀ مشتری و عملکرد گروه هتل‌های بین‌المللی پارسیان

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 761-782

هاشم آقازاده؛ امیر خانلری؛ هاله اکبرپور


8. ارائۀ مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونۀ ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 455-474

علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ علیرضا والی پور


9. سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 129-146

عباس منوریان؛ هاشم آقازاده؛ مینا شهامت نژاد


10. بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو