کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تأثیر موسیقی پس‎زمینه بر قصد خرید به‎واسطه برانگیختگی، لذت، اعتماد و تعدیل‎کنندگی طبقه محصول

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 761-776

حمیده فیض آبادی؛ مهدی زنگانه؛ سامره شجاعی؛ هرمز مهرانی


2. بررسی تأثیر ویژگی‎های تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 777-794

سید محمدباقر جعفری؛ پگاه سادات حبیبی؛ زهرا محمدی دورباش


3. بررسی نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه در تأثیر شخصی‌سازی خدمات و قدردانی مشتری بر ارزش ویژه برند

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 207-228

مهدی نداف؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سحر تیرانداز


4. شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی از دیدگاه تئوری نهادی

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 717-738

محمد حقیقی؛ سید حسین جلالی


6. بررسی عوامل مؤثر بر قصد‏ خرید در تجارت الکترونیک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-226

محمد منتظری؛ علیرضا ابراهیمی؛ پرویز احمدی؛ آمنه راهنما


7. عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیرۀ توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60

وحیده علی پور؛ پرویز احمدی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی


8. بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان‌ها

دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 105-118

سیدرضا سیدجوادین؛ احسان عابدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ بهروز پورولی