کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
ارائه مدل گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب‌وکار (BM)

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 976-1005

10.22059/jibm.2020.296570.3758

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ مجتبی قنبرزاده


بررسی تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها، مورد مطالعه صنعت ساختمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 107-124

10.22059/jibm.2014.51607

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدله کردنائیچ؛ محمدتقی آزاد ارمکی


ارائه مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)

دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-40

10.22059/jibm.2013.35422

منوچهر انصاری؛ حسین رحمانی‌یوشانلوئی؛ کمال‌الدین رحمانی؛ محمد پاسبانی؛ محمدعلی عسگری