دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه الگویی برای برندسازی داخلی بر اساس رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.22059/jibm.2022.342143.4358

امین عارفی؛ فاطمه معصومی؛ افسانه ازاده دل


طراحی مدل نوآوری خدمات مبتنی بر هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت هتل‌داری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.22059/jibm.2022.344604.4393

علی حسین زاده؛ میثم فخاریان؛ هادی بستام


بررسی اثر پیگمالیون مدیران شعب بر عملکرد فروش کارکنان فروشگاه های هالیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/jibm.2022.341344.4346

منصور طاهباز؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض


سنجش آزمایشی تاثیر قیمت و برچسب سبز بر قصد خرید محصول غذایی سبز در گروه-های مختلف جمعیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/jibm.2022.342288.4363

فاطمه عابدینی؛ منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل پور


ارائه مدل اکوسیستم نوسازی استراتژیک با تأکید بر پایداری شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/jibm.2023.343119.4375

امیرمحمد کلابی؛ فاطمه شراعی


بررسی نقش مدیریت سازمان در اجرای تغییرات استراتژیک ابتکاری؛ مروری نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/jibm.2023.343140.4374

محمد جوادی؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسداله گنجعلی


مفهوم‌سازی و نظریه‌‎پردازی بازاریابی آواتار در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/jibm.2022.344989.4399

محمدامین ترابی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ مرتضی جعفری زارع