دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. برندسازی در صنایع خلاق: صنعت مد لباس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.298560.3812

سجاد khani؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ میر احمد امیرشاهی


2. مدل هم‌آفرینی ارزش در طراحی داخلی ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.301531.3827

محسن نظری؛ الهام مهرجو


3. ارائه مدلی برای تبیین عوامل رفتاری تاثیرگذار بر اثربخشی فرایند تصمیمگیری استراتژیک هیئت مدیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.298585.3787

محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان؛ علی دیواندری؛ هاشم آقازاده؛ سید محمود حسینی


4. بررسی تاثیر هویت اجتماعی، جاذبه های ارتباطی و طبقه بندی محصول بر وفاداری به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22059/jibm.2021.297800.3780

نادر سیدامیری؛ محمد جلالی؛ ساره غمخوار؛ علی داوری