دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی فرایند و عوامل موثر بر برندسازی استارتاپ ها در ایران: مطالعه چند موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2020.289327.3649

محمدصادق زارع؛ هاشم آقازاده؛ محمد حقیقی؛ محمدصالح ترکستانی


ارائه چارچوب استراتژی قیمت گذاری در شرکت های چند کاناله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2021.321193.4087

محسن نظری؛ محمدعلی شاه حسینی؛ عاطفه حصارکی


نوآوری مدل کسب و کار پایدار در عصر دیجیتال مبتنی بر رویکرد قابلیت‌های پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2021.323237.4116

سید حامد وارث؛ Ayoub Mohammadian؛ محمد کارگر شورکی


طراحی مدل تاثیر هیجانات مشتری بر قصد خرید آنلاین و خرید هیجانی محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس با تاکید بر نقش کیفیت خدمات ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2022.334677.4259

فاطمه گل علیزاده؛ بهرام رنجبریان؛ آذرنوش انصاری


شکل گیری بازارهای خاکستری ناشی از نوسانات اقتصادی و خلاء‏های گمرکات: مورد مطالعه: لوازم خانگی سامسونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2022.339379.4322

فرانک صالحی؛ نادر غریب نواز؛ آیدین سلام زاده


طراحی الگوی رفتاری مصرف کنندگان خدمات فایده محورنسبت به آمیختگی در جوامع مجازی برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2022.339723.4326

آزاده گودرزی؛ ناصر آزاد؛ میر احمد امیرشاهی؛ اصغر مشبکی اصفهانی


شناسایی ابعاد مدل تاب‌آوری فردی بنیانگذاران استارت‌آپ‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2022.342100.4361

وحید یوسفیان آرانی؛ مرجان فیاضی؛ فرشته امین؛ علی داوری