دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، 1395 
2. تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک

صفحه 29-46

کبری بخشی زاده؛ مرتضی خلیلی رودی؛ سامان رضائیان اکبرزاده


3. تبیین الگوی انتخاب راهبرد‌های بازاریابی بانکداری تجاری مبتنی‌بر ارزش ویژۀ مشتری

صفحه 47-72

علی دیواندری؛ امیر حسین داودیان؛ محسن نظری؛ عزیز الله معماریانی


4. مقایسۀ ابعاد مدل کسب‌وکار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع

صفحه 73-88

صادق سپندارند؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید ناصحی فر؛ وحید خاشعی