دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، 1392 
ارائه مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)

صفحه 21-40

10.22059/jibm.2013.35422

منوچهر انصاری؛ حسین رحمانی‌یوشانلوئی؛ کمال‌الدین رحمانی؛ محمد پاسبانی؛ محمدعلی عسگری


بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند

صفحه 85-104

10.22059/jibm.2013.35425

مهدی دهقانی سلطانی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان‌‌اله پوراشرف؛ کورش سایه‌میری