دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، 1396 
6. توسعۀ مدلی برای ارائۀ راهکار یکپارچه در شرکت‌های مادر

صفحه 507-526

سید مصطفی رضوی؛ نیما مختار زاده؛ محمود احمدپور؛ مهران سلیمی


7. رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه

صفحه 527-550

نفیسه سلیمانی؛ امیر البدوی؛ محمد اقدسی؛ بختیار استادی


9. بررسی تجربی اثر تناسب برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی بر دلبستگی به برند

صفحه 573-594

میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان