دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، 1398 
9. نگاه پدیدارشناسانه به‎‌معنای تجربه زیسته سردرگمی در انتخاب محصولات

صفحه 609-630

مرجان مهیمنی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان


11. طراحی چارچوب کسب هوشمندی رقابتی 0/2 با بهره‌گیری از روش بهترین ـ بدترین (BWM)

صفحه 651-676

مونا جامی پور؛ الهام رحمتی؛ مهناز حسین زاده؛ غزاله طاهری


12. مدل هوشمندی بازاریابی صنعت خودرو داخلی

صفحه 677-698

بابک یاوری فر؛ محمد محمودی میمند؛ اوژن کریمی؛ سیدموسی خادمی