موضوعات = 03. بازاریابی و مسائل بازار - مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی
رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 527-550

10.22059/jibm.2017.223091.2401

نفیسه سلیمانی؛ امیر البدوی؛ محمد اقدسی؛ بختیار استادی


بررسی تجربی اثر تناسب برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی بر دلبستگی به برند

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 573-594

10.22059/jibm.2017.215314.2235

میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان


تأثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاه‎های اینترنتی، بر رفتار خرید آنی آنلاین مشتریان

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 213-232

10.22059/jibm.2017.60166

علی اسماعیل زاده؛ حافظ امرایی؛ سارا قلیپور؛ آرش مقدم


نوع‌شناسی مصرف‎کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم‎گیری خرید

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 353-374

10.22059/jibm.2017.224916.2442

لیلی طباخیان؛ علیرضا حدادیان؛ علیرضا پویا


تبیین رابطة قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 103-128

10.22059/jibm.2017.62320

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد ناطق؛ راضیه احسانی


بررسی تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه‎های ارزش برند ترکیبی و قصد خرید مصرف‎کنندۀ نهایی

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 699-720

10.22059/jibm.2017.61296

هاشم آقازاده؛ احسان آقامیری حسین آبادی؛ فرینام شهرامی


تجربۀ کودکان از شخصیت‎های پیشبردی چاق در فعالیت‎های بازاریابی: مطالعۀ پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 744-721

10.22059/jibm.2017.61297

فریبا اسماعیل پور؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان؛ محسن خون سیاوش


بخش‏بندی مشتریان صنعت دارو بر‌اساس مدل RFML

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 861-884

10.22059/jibm.2017.61303

بابک سهرابی؛ ایمان ریسی وانانی؛ نسترن نیک‎آیین


شناسایی عوامل فردی مؤثر در جذب مشتریان به مراکز خرید (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 681-698

10.22059/jibm.2016.60633

امیررضا ممدوحی؛ علیرضا ماهپور؛ طه حسین رشیدی؛ محمود صفارزاده