دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، 1399 
2. نقش‏‌ بنگاه‌های مادر ایرانی در خلق و تخریب ارزش: مطالعه موردی چندگانه

صفحه 262-284

محمدعلی فلاح؛ علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ سیدمحمد اعرابی


4. واکاوی نقش زیست‌بوم صادرات کالاهای صنعتی بر کسب‌وکارهای بخش خصوصی

صفحه 315-334

حمیدرضا تفقدی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده؛ محسن اکبری


5. مدل تجاری‌سازی ایده فروش الکترونیک با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد

صفحه 335-356

منوچهر انصاری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ وحید ناصحی فر؛ صدف پورحسینی


8. بررسی مفهوم مالکیت روان‌شناختی از دیدگاه خریداران

صفحه 399-421

سینا گلکاری حق؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ علیرضا رجبی پور


9. مقایسه فرایند شناختی مردان و زنان هنگام خرید (نمونه پژوهشی: بررسی تأثیر برند با استفاده از دستگاه ردیاب چشم)

صفحه 422-435

مونا سالاری فر؛ یونس وکیل الرعایا؛ ابوالفضل دانایی؛ غلامحسین ریاضی؛ جاناینا مورا انگاراسیا