مدل پیش‌بینی رفتار خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت)

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 55-74

محمد تقی تقوی فرد؛ مسرت نعمت؛ محمد علی صنیعی منفرد


تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-70

10.22059/jibm.2012.28613

بهرام رنجبریان؛ مجید رشیدکابلی؛ علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان


ارائه الگوی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش

دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-84

10.22059/jibm.2013.35424

زهره دهدشتی شاهرخ؛ امیرحسین پورحسینی


تأثیر مدیریت زنجیره‌ی تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودروئی از طریق مزیت رقابتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 67-88

10.22059/jibm.2014.51605

حمیدرضا رضائی کلیدبری؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ سیده فاطمه علوی فومنی


تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 69-88

10.22059/jibm.2013.36024

حسین رضایی دولت‎آبادی؛ لیلا جوشیار نجف‎آبادی؛ جواد خزائی پول؛ رضا وریج کاظمی


تأثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 71-90

10.22059/jibm.2012.29184

سعید صحت؛ حمیده باجمالوی رستمی؛ محبوبه کشکولی


مقایسۀ ابعاد مدل کسب‌وکار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-88

10.22059/jibm.2016.57532

صادق سپندارند؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید ناصحی فر؛ وحید خاشعی


رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 143-302

بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان


مرور نظام‌مند بر ادبیات راهبرد زنجیرۀ تأمین

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 279-302

10.22059/jibm.2018.244813.2808

سید حمید هاشمی پطرودی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی

دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 295-314

10.22059/jibm.2015.55551

مهرداد استیری؛ علی دیواندری؛ سید رضا سیدجوادین؛ سید حمید خداداد حسینی


بررسی رابطۀ ارزش‎های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف‎کنندگان ایرانی

دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 301-316

10.22059/jibm.2016.58693

محمد حقیقی؛ مسعود کرمی؛ آرزو حمیدی کولایی؛ محمد مهدی ملکی


نگاشت شبکه تداعی‌های برند گفتمان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 362-383

10.22059/jibm.2021.313974.3995

محمد صالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی؛ فائز دین پرستی