موضوعات = 01. مدیریت راهبردی و اداره امور کسب و کار - مدیریت راهبردی
بررسی نظام‌مند سبک‌‌های رهبری برای تصمیم‌گیری موثر در محیط ووکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.371903.4747

هانیه حافظ نیا؛ منوچهر انصاری


عوامل علی اتخاذ استراتژی غیر-بازار در سطح-بنگاه و نهادی: یافته‌های مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.372159.4753

امیرحمزه شهنوازی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ علی حیدری


تدوین الگوی مطلوب جهت رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.375864.4779

علی امرائی؛ صفیه مهری نژاد؛ امیر بیات ترک


استراتژی‌های سازمانی در محیط‌های متلاطم (یک مطالعه فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.375005.4774

جواد پورکریمی؛ مهسا عزیزی


فراترکیب قابلیت‌های پویا و رشد شرکت با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات مبتنی بر چارچوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.370633.4734

محمدحسین بیرامی؛ وحید خاشعی


ارائه مدل انصاف درک شده از قیمت‌گذاری پویا(رویکرد فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.369202.4718

منیژه حقیقی نسب؛ حمید رضا یزدانی؛ فاطمه گلی


طراحی مدل اقناع کارکنان در صنایع خلاق رسانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.368961.4713

فرشته امین؛ سید مهدی شریفی؛ مهران ابراهیمی نژاد


طراحی مدل‌ کسب و کار مبتنی بر آینده‌نگاری: ارائه و اعتبار سنجی یک مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.367253.4691

سلمان حسینی‌صفا؛ صفر فضلی؛ حاکم قاسمی؛ علی خالقی


ارائه چارچوبی برای شایستگی‌های متخصصین سئو در اکوسیستم بازاریابی دیجیتال کسب‌و‌کارهای اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.366678.4687

سعید زمانپور؛ آرین قلی پور؛ هاشم آقازاده؛ سید محسن علامه


شناسایی مؤلفه های استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش بر اساس تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.362375.4622

فاطمه اسماعیلی نژاد؛ محمد سنایی؛ عظیم صلاحی کجور


تبیین قابلیت های بازاریابی پویا مبتنی بر تغییرات اقلیمی: تحلیل اکتشافی از کسب وکارهای B2B

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2023.357925.4563

مریم اصغری نجیب؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


مدل بلوغ مدل‌های ‌کسب‌و‌کار باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2022.341652.4350

فهیمه ملااحمدی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ نیما مختارزاده؛ مسعود کیماسی


ارائه مدل هم‏رقابتی در شرکت‌‏های هواپیمایی داخلی

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 646-668

10.22059/jibm.2022.343563.4382

ساعده غیوری ثالث؛ محسن نظری؛ محمدعلی شاه حسینی


بررسی نقش مدیریت سازمان در اجرای تغییرات استراتژیک ابتکاری؛ مروری نظام‌مند

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 217-247

10.22059/jibm.2023.343140.4374

محمد جوادی؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسداله گنجعلی


شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 944-964

10.22059/jibm.2018.266850.3259

امید محبی منش؛ رضا حسنوی؛ غلامرضا توکلی؛ ابوالفضل باقری


مدل هوشمندی بازاریابی صنعت خودرو داخلی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 677-698

10.22059/jibm.2018.260823.3112

بابک یاوری فر؛ محمد محمودی میمند؛ اوژن کریمی؛ سیدموسی خادمی


فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 277-298

10.22059/jibm.2019.280224.3488

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی پور؛ حسن دانایی فرد؛ رضا قنبرزاده میاندهی