بهره‌وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت

دوره 1، شماره 3، 1388

حسین اعتمادی؛ ‌حمیدرضا گنجی؛ علی مهرابی کوشکی


تحلیل شاخص‎های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران: مطالعه موردی

دوره 2، شماره 2، مهر 1389

جعفر رزمی؛ سید فرید قادری؛ امین ذکایی آشتیانی


رابطه تعامل فروشنده و مشتری با عملکرد فروشنده (مطالعه‎ی موردی: لوازم صوتی و تصویری)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389

ابوالفضل تاج‎زاده نمین؛ آیدین تاج زاده نمین؛ رضا مرتعی قره بلاغ


نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-30

10.22059/jibm.2018.222879.2398

محمد رحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ محمد صالح ترکستانی؛ امیررضا روحانی


ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 25-44

10.22059/jibm.2018.258526.3065

محمدعلی شاه حسینی؛ علی حیدری؛ سیدمحمد اعرابی؛ صادق قادری کنگاوری


بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 35-56

امیرحسین امیرخانی؛ مهدیه امانی؛ محمد تاب؛ عطا ا... ارجمندی


بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 35-54

علی اصغر پور عزت؛ ارین قلی پور؛ مصباح الهدی باقری؛ مهدی نداف


تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 41-66

10.22059/jibm.2014.51604

علی دیواندری؛ محمود محمدیان؛ مهدی شامی زنجانی؛ احسان عابدی


عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیرۀ توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-60

10.22059/jibm.2013.50343

وحیده علی پور؛ پرویز احمدی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی


تبیین الگوی انتخاب راهبرد‌های بازاریابی بانکداری تجاری مبتنی‌بر ارزش ویژۀ مشتری

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-72

10.22059/jibm.2016.57531

علی دیواندری؛ امیر حسین داودیان؛ محسن نظری؛ عزیز الله معماریانی


بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصی بر روابط کاری مدیران بازاریابی و فروش

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 57-130

بهرام خیری؛ احمد ودادی؛ معصومه قریشی


تأثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاه‎های اینترنتی، بر رفتار خرید آنی آنلاین مشتریان

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 213-232

10.22059/jibm.2017.60166

علی اسماعیل زاده؛ حافظ امرایی؛ سارا قلیپور؛ آرش مقدم